Stap over op natuurlijk koudemiddel

Bij ICEFISH voelen we een grote betrokkenheid tot duurzaam ondernemen. Waarom? Met ‘groenere’ koeloplossingen dragen we eraan bij dat ook onze kleinkinderen nog van deze wereld kunnen genieten. Voor de productie van onze indirecte koelunits kiezen wij daarom energiezuinige componenten uit. En nog belangrijker: wij maken waar mogelijk gebruik van milieuvriendelijk koudemiddel. Denk aan R290 (propaan) of R717 (ammoniak). 

Denkt u erover na om over te stappen op natuurlijk koudemiddel? Laat ons u overtuigen! Naast dat het beter is voor het milieu, zijn er namelijk nog meer belangrijke overwegingen.

Strenge regelgeving synthetisch koudemiddel

Wist u dat het koudemiddel R22 per 1 januari 2015 definitief van de markt gehaald is? De uitfasering van chloorhoudende koudemiddelen (Cfk's en HCFK’s) is hiermee voltooid. Het gebruik van synthetische koudemiddelen wordt de komende jaren echter nog verder teruggedrongen. Zo zullen er stap voor stap steeds minder gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) aangeboden worden. Deze F-gassen tasten de ozonlaag niet aan, maar dragen wel sterk bij aan het broeikaseffect. 

De regelgeving omtrent F-gassen is vastgelegd in het F-gassenbesluit. Daar staat onder andere beschreven dat het gebruik van HFK’s in 2030 met bijna 80% moet zijn verminderd. Voor enkele veelgebruikte koudemiddelen, zoals R404A en R507, gelden andere regels. Deze worden versneld uitgefaseerd. Daarover later meer. 

Het Global Warming Potential (GWP) van elk koudemiddel staat centraal in de nieuwe regelgeving. Het GWP weergeeft de bijdrage van een koudemiddel aan het broeikaseffect.

Bekijk hieronder een overzicht van de GWP-waarden van een aantal veelgebruikte koudemiddelen.

Versnelde uitfasering synthetisch koudemiddel

Zoals hierboven aangehaald, vormen enkele koudemiddelen een uitzondering op de regel. Zo mogen de veelgebruikte koudemiddelen R404A en R507 per 1 januari 2020 niet meer geproduceerd worden. Deze koudemiddelen hebben een GWP van >2500. Installaties mogen tot 1 januari 2030 nog wel bijgevuld worden met koudemiddel dat al gegenereerd is.

Voor koudemiddelen met een GWP van <2500 (maar nog steeds hoog!) geldt een productiebeperking. Producenten en importeurs mogen deze koudemiddelen stapsgewijs steeds minder op de markt brengen. Installaties die draaien op dergelijke koudemiddelen mogen ook ná 1 januari 2030 nog wel bijgevuld worden.

Daarbovenop geldt dat er vanaf 2022 in nieuwe koelinstallaties geen synthetische koudemiddelen (GWP >150) meer gebruikt mogen worden.  

Voorkom uitvalproblemen

Het laatste dat u wilt is een machine die voor langere tijd dreigt uit te vallen. Dit kan voorkomen wanneer uw installatie niet meer bijgevuld mag worden. Bijvoorbeeld doordat u gebruik maakt van een koudemiddel dat door zijn hoge GWP uitgefaseerd wordt. Denk op dit moment aan installaties die nog draaien op R22 of op een mengsel dat R22 bevat.

Goed voor de portemonnee

Als laatste zijn natuurlijke koudemiddelen zeer energiezuinig. Wat goed is voor de portemonnee! U bespaart fors op uw jaarlijkse operationele kosten. Ook kunt u in veel gevallen profiteren van aantrekkelijke subsidies en regelingen. Hiermee verdient u een deel van uw investering direct terug. Met natuurlijke koudemiddelen zoals propaan, ammoniak en CO2 bent u voorbereid op de toekomst.

GWP van veelgebruikte koudemiddelen

Chemische koudemiddelen GWP
R22 1810
R404A  3922
R507A 3985
R134a 1430
R449A 1273
R513A 573
R32 677

 

Natuurlijke koudemiddelen GWP
R290 (propaan) 3
R1270 (propeen) 3
R600 (butaan) 3
R744 (CO2) 1
R717 (ammoniak) 0