Wat is R290?

R290, ook bekend als propaan, is een koolwaterstof (HC) koelmiddel dat wordt gebruikt in verschillende koel- en klimaatsystemen. Door zijn uitstekende thermodynamische eigenschappen en lage milieu-impact, is R290 een van de meest populaire en milieuvriendelijke koelmiddelen op de markt. In dit artikel gaan we dieper in op de eigenschappen, toepassingen, voordelen en veiligheidsmaatregelen van R290.

Werkplaats van ICEFISH

Eigenschappen van R290

R290 is een kleurloos, geurloos en niet-giftig gas. Het heeft een lage kritische temperatuur (96,7°C) en een laag kritisch drukpunt (42,5 bar), waardoor het efficiënt kan werken in verschillende klimaatomstandigheden. R290 heeft een laag aardopwarmingsvermogen (GWP) van slechts 3 en een nul-ozonafbrekend potentieel (ODP), waardoor het een milieuvriendelijk alternatief is voor traditionele fluorhoudende koelmiddelen (HFK's).

Toepassingen van R290

R290 wordt gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder:

 • Huishoudelijke koelkasten en vriezers: R290 wordt veel gebruikt in huishoudelijke koel- en vriesapparatuur vanwege zijn energie-efficiëntie en milieuvriendelijkheid.
 • Commerciële koeling: R290 is een populaire keuze in commerciële koeling, zoals supermarkten en koelvitrines, vanwege zijn energiezuinige prestaties.
 • Luchtbehandelingssystemen: R290 wordt ook gebruikt in luchtbehandelingssystemen, zoals airconditioners en warmtepompen, vanwege zijn uitstekende thermodynamische eigenschappen.
 • Industriële koeling: R290 wordt steeds vaker gebruikt in industriële koeltoepassingen, zoals proceskoeling, vanwege zijn hoge energie-efficiëntie en milieuvriendelijkheid. Wij van ICEFISH maken voornamelijk chillers, warmtepompen en DX-units die werken met het koudemiddel R290.

Voordelen van R290

R290 biedt verschillende voordelen ten opzichte van traditionele HFK-koelmiddelen:

 • Energie-efficiëntie: R290 heeft een hogere energie-efficiëntie dan de meeste HFK-koelmiddelen, wat resulteert in lagere energiekosten en een verminderde CO2-uitstoot.
 • Milieuvriendelijk: R290 heeft een GWP van 3 en een ODP van 0, waardoor het een milieuvriendelijk alternatief is voor HFK-koelmiddelen. Dit helpt bedrijven om te voldoen aan milieuvoorschriften en -normen.
 • Lagere kosten: R290 is over het algemeen goedkoper dan HFK-koelmiddelen, wat resulteert in lagere operationele kosten.
 • Beter presterend: R290 presteert beter dan de meeste HFK-koelmiddelen bij zowel hoge als lage temperaturen, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen.

Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van R290

Ondanks de vele voordelen is R290 licht ontvlambaar, wat betekent dat er voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij het gebruik ervan. Enkele belangrijke veiligheidsmaatregelen zijn:

 • Ventilatie: Zorg voor voldoende ventilatie in ruimtes waar R290-koelsystemen worden geïnstalleerd of onderhouden om de ophoping van ontvlambare gassen te voorkomen.
 • Detectie: Installeer gasdetectoren om lekkages van R290 snel te detecteren en passende maatregelen te nemen.
 • Opleiding: Zorg ervoor dat technici die met R290 werken, goed opgeleid en gecertificeerd zijn om met ontvlambare koelmiddelen te werken.
 • Naleving van voorschriften: Volg alle relevante nationale en internationale voorschriften en richtlijnen met betrekking tot het gebruik van ontvlambare koelmiddelen zoals R290.

R290 en het milieu

R290 is een milieuvriendelijk alternatief voor HFK-koelmiddelen, voornamelijk vanwege zijn lage GWP en ODP. Door over te stappen op R290 kunnen bedrijven hun milieu-impact verminderen en voldoen aan de steeds strenger wordende milieuvoorschriften, zoals de Europese F-gassenverordening en het Kigali-amendement van het Montreal Protocol.

Bovendien kan het gebruik van R290 leiden tot aanzienlijke energiebesparingen, waardoor de CO2-uitstoot verder wordt verminderd en bedrijven hun klimaatdoelstellingen kunnen halen.

Conclusie

R290 is een efficiënt, milieuvriendelijk en kosteneffectief koelmiddel dat in diverse toepassingen wordt gebruikt, zoals huishoudelijke en commerciële koeling, luchtbehandelingssystemen en industriële koeling. Het biedt aanzienlijke voordelen ten opzichte van traditionele HFK-koelmiddelen, zoals een hogere energie-efficiëntie, lagere kosten en betere prestaties. Bovendien draagt het gebruik van R290 bij aan de vermindering van de milieu-impact en helpt het bedrijven te voldoen aan strenge milieuvoorschriften.

Hoewel R290 licht ontvlambaar is, kunnen de risico's worden beheerst door het nemen van passende veiligheidsmaatregelen, zoals zorgen voor voldoende ventilatie, het installeren van gasdetectoren, het opleiden van technici en het naleven van relevante voorschriften.

In een wereld waar milieubewustzijn en duurzaamheid steeds belangrijker worden, is R290 een uitstekende keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar een efficiënt, milieuvriendelijk en economisch koelmiddel voor hun koel- en klimaatsystemen.

ICEFISH en R290

Bent u op zoek naar een duurzame koeloplossing? ICEFISH is specialist in het maken van koeloplossingen met het koudemiddel R290! Neem nu contact op om een vrijblijvende afspraak te maken.

Maak een vrijblijvende afspraak

 

Veelgestelde vragen

Is koudemiddel R290 brandbaar?

Ja, koudemiddel R290, ook bekend als propaan, is brandbaar. Het is geclassificeerd als een A3-koudemiddel volgens de ASHRAE-standaard, wat betekent dat het zowel een lage toxiciteit als een hoge ontvlambaarheid heeft.

Ondanks zijn ontvlambaarheid wordt R290 steeds vaker gebruikt als koudemiddel in airconditioning- en koelsystemen, vanwege zijn milieuvriendelijke eigenschappen. Het heeft een zeer laag Global Warming Potential (GWP) van 3, en een Ozone Depletion Potential (ODP) van 0, wat betekent dat het geen bijdrage levert aan de opwarming van de aarde of de aantasting van de ozonlaag wanneer het in de atmosfeer wordt vrijgelaten.

Echter, vanwege de brandbaarheid van R290, zijn er strikte veiligheidsvoorschriften voor het gebruik ervan. Deze omvatten beperkingen op de hoeveelheid R290 die in een enkel systeem kan worden gebruikt, eisen voor ventilatie in ruimtes waar systemen met R290 worden geïnstalleerd, en eisen voor speciale training voor technici die met R290 werken. Het is belangrijk dat deze voorschriften strikt worden nageleefd om het risico van brand of explosie te minimaliseren.