De Verboden Koudemiddelen in Nederland: Wat Je Moet Weten

Als het gaat om de klimaatverandering, speelt de keuze van het koudemiddel een cruciale rol. Terwijl sommige koudemiddelen bijdragen aan de opwarming van de aarde en de aantasting van de ozonlaag, zijn er andere opties die veel minder schadelijk zijn voor het milieu. In een poging om de milieu-impact van de koelindustrie te verminderen, heeft de Nederlandse regering verschillende koudemiddelen verboden.

In deze blog bespreken we enkele van deze verboden koudemiddelen en leggen we uit waarom ze niet langer in Nederland mogen worden gebruikt.

Let op: we proberen dit blog actueel houden, maar tussentijds kan wetgeving veranderen.

Medewerker van ICEFISH die aan gasfles met propaan werkt

De F-Gassenverordening

Een belangrijke factor die de regulering van koudemiddelen in Nederland en de rest van de Europese Unie beïnvloedt, is de F-Gassenverordening. Deze verordening, die in 2015 in werking is getreden, heeft tot doel de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) te verminderen. F-gassen, waaronder vele soorten koudemiddelen, zijn bijzonder krachtige broeikasgassen die een significant effect kunnen hebben op de opwarming van de aarde.

Onder de F-Gassenverordening is het gebruik van bepaalde soorten koudemiddelen met een hoog Global Warming Potential (GWP) in de EU gefaseerd afgebouwd. Het GWP is een maat voor hoeveel warmte een broeikasgas kan vasthouden in de atmosfeer over een bepaalde periode, vergeleken met kooldioxide.

Wanneer is een koudemiddel verboden?

Het verbod op bepaalde koudemiddelen in Nederland volgt in de regel de Europese regelgeving. De Europese Unie heeft een reeks maatregelen ingevoerd om de uitstoot van fluorkoolwaterstoffen (F-gassen), waaronder bepaalde koudemiddelen, te beperken. Deze regelgeving staat bekend als de F-gassenverordening (EU) 517/2014 en is van kracht sinds 1 januari 2015.

Deze verordening bevat een schema voor de gefaseerde uitfasering van HFK's (hydrofluorkoolwaterstoffen), een groep gassen met een hoog Global Warming Potential (GWP). Dit schema heeft geleid tot het verbod op het gebruik van bepaalde koudemiddelen in nieuwe apparatuur, evenals beperkingen op het bijvullen van bestaande apparatuur met deze gassen.

Bijvoorbeeld, vanaf 2020 is het gebruik van koudemiddelen met een GWP van 2500 of meer in nieuwe koelapparatuur die een koelmiddelinhoud van 40 ton CO2-equivalent of meer heeft, verboden. Dit omvat gassen zoals R404A en R507A.

Daarnaast zijn er verboden ingevoerd voor het gebruik van bepaalde koudemiddelen in specifieke soorten apparatuur, zoals huishoudelijke koelkasten en airconditioners, ongeacht de grootte van de apparatuur.

Het is belangrijk op te merken dat deze verboden alleen van toepassing zijn op het gebruik van deze gassen in nieuwe apparatuur. Bestaande apparatuur die deze gassen gebruikt, kan blijven werken, maar er kunnen beperkingen zijn op het bijvullen van deze apparatuur als het koudemiddel lekt of moet worden vervangen.

Deze verboden en beperkingen zijn bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en bij te dragen aan de doelstellingen van de EU op het gebied van klimaatverandering. Ze hebben geleid tot een verschuiving in de industrie naar het gebruik van alternatieve koudemiddelen met een lager GWP, zoals R32, R1234yf en natuurlijke koudemiddelen zoals CO₂, ammoniak en propaan.

Verboden Koudemiddelen

Een van de meest bekende verboden koudemiddelen is R22, ook bekend als freon. R22 is een type chloorfluorkoolwaterstof (CFK) die vroeger op grote schaal werd gebruikt in airconditioning- en koelsystemen. CFK's zijn echter schadelijk voor de ozonlaag en dragen bij aan de vorming van het ozongat. Daarom is het gebruik van R22 en andere CFK's sinds 2010 verboden in de EU.

Een ander verboden koudemiddel is R134a. Dit koudemiddel is een type HFK (hydrofluorkoolwaterstof) met een zeer hoog GWP. Hoewel HFK's de ozonlaag niet aantasten zoals CFK's, dragen ze wel sterk bij aan de opwarming van de aarde. Vanwege zijn hoge GWP is het gebruik van R134a in nieuwe auto's en lichte bedrijfsvoertuigen sinds 2011 verboden in de EU.

Ook het gebruik van R404A en R507, beide HFK's met een zeer hoog GWP, is aan banden gelegd. Vanaf 2020 is het gebruik van deze koudemiddelen in nieuwe koelapparatuur met een vulling van 40 ton CO2-equivalent of meer verboden in de EU.

Het Belang van Duurzame Alternatieven

Hoewel het verbod op bepaalde koudemiddelen uitdagingen met zich meebrengt voor de koelindustrie, biedt het ook mogelijkheden. Het opent de deur voor de ontwikkeling en implementatie van duurzamere koudemiddelen die minder schadelijk zijn voor het milieu.

Er zijn al diverse milieuvriendelijke alternatieven op de markt, zoals R290(propaan), R600a (isobutaan) en R717(ammoniak). Deze koudemiddelen hebben een veel lager GWP dan de verboden F-gassen, en sommige, zoals R717, hebben zelfs een GWP en ODP (Ozone Depletion Potential) van nul.

Een ander veelbelovend koudemiddel is R1270(propeen). Hoewel het ontvlambaar is, heeft het een lage GWP en nul ODP, wat het tot een aantrekkelijke optie maakt voor koeltoepassingen.

Conclusie

Het verbod op bepaalde koudemiddelen in Nederland is een belangrijke stap in de richting van een duurzamere toekomst. Hoewel deze verboden een uitdaging vormen voor de industrie, bieden ze ook kansen voor innovatie en de ontwikkeling van milieuvriendelijke alternatieven.

Terwijl we ons aanpassen aan deze nieuwe regelgeving, is het essentieel dat we blijven zoeken naar manieren om onze impact op het milieu te verminderen. Door duurzamere koudemiddelen te gebruiken en bewuste keuzes te maken over de manier waarop we koelen, kunnen we bijdragen aan de bescherming van onze planeet voor toekomstige generaties.

Het is duidelijk dat de koelindustrie een cruciale rol speelt in de wereldwijde inspanningen om de klimaatverandering tegen te gaan. Met de juiste keuzes en innovaties kunnen we een verschil maken.

 

Veelgestelde vragen

Waarom is koudemiddel R22 verboden?

Koudemiddel R22, ook bekend als freon, is verboden vanwege de schadelijke milieueffecten. Het is een type chloorfluorkoolwaterstof (CFK) die, hoewel zeer effectief als koelmiddel, aanzienlijke schade aan het milieu kan veroorzaken.

De voornaamste zorg is de bijdrage van R22 aan de aantasting van de ozonlaag. De ozonlaag is een laag van gas in de stratosfeer van de aarde die ons beschermt tegen de schadelijke ultraviolette straling van de zon. Wanneer R22 in de atmosfeer wordt vrijgelaten, kan het stijgen naar de stratosfeer, waar het onder invloed van zonlicht wordt afgebroken. Het chloor dat vrijkomt bij dit proces kan reageren met de ozonmoleculen, wat leidt tot de afbraak van de ozonlaag. Deze afbraak is een van de belangrijkste oorzaken van het zogenaamde "ozongat".

Daarnaast heeft R22, net als andere CFK's, een hoog Global Warming Potential (GWP) van maar liefst 1810. Dit betekent dat het een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de opwarming van de aarde wanneer het in de atmosfeer wordt vrijgelaten.

Vanwege deze milieueffecten, heeft de Europese Unie, samen met vele andere landen wereldwijd, het gebruik van R22 en andere CFK's verboden. Dit verbod is in overeenstemming met het Montreal Protocol, een internationaal verdrag dat gericht is op de bescherming van de ozonlaag door het reguleren van de productie en het gebruik van stoffen die deze kunnen aantasten.

Kun je R410A vervangen door R32?

R410A en R32 zijn beide veelgebruikte koudemiddelen in airconditioningsystemen. Hoewel ze chemisch verwant zijn (R410A is een mengsel dat voor 50% uit R32 bestaat), verschillen ze in een aantal belangrijke opzichten, waaronder hun milieueffecten en de manier waarop ze werken in koelsystemen.

R410A heeft een hoger Global Warming Potential (GWP) dan R32 - ongeveer 2088 tegenover 675. Daarom wordt R32 vaak gezien als een milieuvriendelijker alternatief voor R410A.

Echter, het vervangen van R410A door R32 in een bestaand systeem is niet zo eenvoudig als het gewoon vervangen van het ene gas door het andere. R32 en R410A hebben verschillende thermodynamische eigenschappen en werken op verschillende drukniveaus, wat betekent dat het systeem mogelijk moet worden aangepast of zelfs volledig vervangen om met het nieuwe koudemiddel te kunnen werken.

Bovendien is R32 een mild ontvlambaar gas, wat betekent dat er extra veiligheidsmaatregelen nodig kunnen zijn bij het gebruik ervan.

Daarom is het belangrijk om een professionele HVAC-technicus te raadplegen voordat je probeert om R410A door R32 te vervangen. De technicus kan beoordelen of een dergelijke omschakeling mogelijk en veilig is, en wat er nodig zou zijn om het systeem geschikt te maken voor het nieuwe koudemiddel.

Het is ook belangrijk om te weten dat, hoewel R32 een lagere GWP heeft dan R410A, het nog steeds een aanzienlijke bijdrage levert aan de opwarming van de aarde. Er zijn andere koudemiddelen beschikbaar met nog lagere GWP-waarden, zoals sommige soorten natuurlijke koudemiddelen, die ook overwogen kunnen worden als alternatieven.